Questions & answers

In the course of our projects Van Loosbroek Farma Consult frequently receives requests for advice on various topics.

 

This section (in Dutch) provides a selection of these ‘questions and answers’ presented in 3 categories, ie regulations, licences and GxP. Please don’t hesitate to contact info@vlfc.com in case you have comments.

 

 

 

Disclaimer: Hoewel Van Loosbroek Farma Consult deze informatie  met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Van Loosbroek Farma Consult zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze informatie voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik  van deze informatie.